Istituto internazionale per la psicologia dell’emergenza

Emergency Psychology International Institute


Gianpaolo Nicolai

         

 

      

 

 

 

 

 

EPII-GN –

UNIVERSITATO DE PISA CISP

(Centro Interdepartementa de la Sciencoj por la Paco)

Informojn

Plano de kurso por universitat-nivela perfektiĝo

“EDUKADO POR OPERACIANTOJ EN KRIZ-EVENTOJ”

Kurso kun komuna kampada loĝado

Dato: 16a-18a de septembro 2008

Sidejo: Pisa

Provizora programo:

Unua tago

11.00 – 12.30 Aranĝo de la grupoj

12.30 – 15.00 Lunĉo kaj ekzercado pri grupa dinamika observado

15.00 – 16.30  Ekzercado pri grupaj dinamikoj

17.00 – 18.30 Lekcio pri “Emociaj aspektoj ĉe unua helpo”

18.30 – 19-30 Aranĝo por la kampa tranoktado

19.30 – 22.30 Vespermanĝo kaj ekzercado pri dinamikoj

22.30 – 07.00 Ripozo

Dua tago

08.30 – Matenmanĝo

09.30 – 11.30 Lekcio pri “Kiel grupo alfrontu kriz-eventon”

11.30 – 13.30 Lekcio pri “Programo FAD: tekniko por konstanta ĝisdatigo de la operaciado dum kriz-evento, kun simulado”

13.30 – 15.30 Lunĉo kaj resuma ekzercado kun diskuto

15.30 – 17.30 Lekcio pri “Akriĝo de konflikto en kriza situacio”

17.30 – 19.00 Resuma ekzercado kaj grupa diskuto

19.00 – 19.30 Paǔzo

19.30 – 22.30 Vespermanĝo kaj ekzercado pri dinamikoj (kun eksteraj rolantoj)

22.30 – 07.00 Ripozo

  Tria tago

08.30 – Matenmanĝo

09.30 – 11.00 Ekzercado pri la dinamikoj spertitaj la antaǔan tagon

11.00 – 11.30 Paǔzo

11.30 – 13.30 Debato pri “Agi ĉe kriz-evento: konfliktoj kaj paciĝo”

13.30 – 15.30 Lunĉo kaj resuma ekzercado kun diskuto

15.30 – 17.00 Konkluda diskuto

 

Instruantoj kaj edukantoj:

Prof. Giuseppe Sica, organizanto de la kurso (Kiel grupo alfrontu kriz-eventon)

Prof. Pier Nicola Marasco (Emociaj aspektoj ĉe unua helpo; Akriĝo de konflikto en kriza situacio)

Prof. Andrea Paolinelli (FAD, gazetara servo kaj sekretariado)

Prof. Nicola Minnaja (aranĝo de la grupoj)

Prof. Nicola Ronci (FAD kaj simulilo)

 

Partoprenantoj en la debato:

Prof. Angelo Baggiani

Prof. Pierluigi Consorti

Prof. Giuseppe Evangelista

Prof. Mauro Rosi

Prof. Cesare Pitto

Maksimuma nombro da partoprenantoj: 30

Minimuma nombro da lernantoj por okazigo de la kurso: 10

Horoj por lekcioj, debato kaj ekzercado: 50

Kotizo: 450 eǔroj

La kotizo inkluzivas la manĝojn, la kampadan loĝadon, la libron”Edukiĝo al krizeventoj” kaj alian didaktikan naterialon.

Ĉe la komenco de la kurso ĉiu lernanto ricevos demandaron por memtaksado, redonotan dum la konkluda diskuto.

Dum la kurso okazos simulado de kriz-evento, kaj estos eksperimentita uzado de Esperanto.